Nawożenie

Niezależnie od rodzaju gleby i typu ogrodu trzeba roślinom zapewnić składniki pokarmowe w odpowiednich proporcjach. Pierwsze w sezonie nawożenie przeprowadza się wczesną wiosną, a ostatnie najpóźniej w końcu lipca. Można stosować nawozy wieloskładnikowe, uniwersalne lub specjalistyczne przeznaczone dla określonych roślin. Do wyboru są też nawozy wolnodziałające, które stosuje się tylko raz w sezonie. Na podstawie wyglądu roślin można stwierdzić, których składników pokarmowych im brakuje i niedobór których należy uzupełnić.

Czy nawożenie roślin jest konieczne?


Rośliny podczas wegetacji pobierają z podłoża potrzebne im do rozwoju składniki pokarmowe dlatego im jest więcej roślin, tym szybciej ziemia wyjaławia się. Trzeba więc je systematycznie zasilać odpowiednimi nawozami, by lepiej rozwijały się, obficiej kwitły i owocowały. Doglebowo można stosować nawozy organiczne, jak obornik czy kompost albo nawozy zielone oraz nawozy mineralne.